Rada Naukowa

 • Dr hab. Małgorzata Dumkiewicz (Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie)
 • Dr hab. Andrzej Herbet, prof. nadzw. (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie)
 • Dr hab. Marek Kulik, prof. nadzw. (Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie)
 • Dr hab. Sławomir Patyra, prof. nadzw. (Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie)
 • Dr hab. Mirosław Pawełczyk, prof. nadzw. (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
 • Dr hab. Grzegorz Smyk, prof. nadzw. (Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie)
 • Dr hab. Bogumił Szmulik, prof. nadzw. (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
 • Dr hab. Kinga Flaga – Gieruszyńska, prof. nadzw. (Uniwersytet Szczeciński w Szczecinie)
 • Dr Marzena Świstak

Recenzenci

 • Dr hab. Arkadiusz Bereza, prof. nadzw. (Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie)
 • Dr hab. Beata Jeżyńska, prof. nadzw. (Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie)
 • Dr hab. Małgorzata Stefaniuk, prof. nadzw. (Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie)
 • Dr hab. Tomasz Pietrzykowski, prof. nadzw. (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
 • Dr hab. Anna Kosut (Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie)
 • Dr hab. Bartosz Liżewski, prof. nadzw. (Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie)
 • Dr Marzena Świstak (Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie)

Wydawca

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Lublinie

20-607 Lublin

ul. Konrada Wallenroda 2E

tel. (081) 532-06-95

fax (081) 534-44-96

e-mail: poczta@oirp.lublin.pl

numer konta: 66 1240 2500 1111 0010 0399 5559 w Banku Pekao S.A. IV Oddział w Lublinie

oraz 51 1050 1953 1000 0023 0708 6344 w ING BANK ŚLĄSKI O/Lublin

Redakcja

Redaktor Naczelny – Jarosław Kostrubiec

Zastępca Redaktora Naczelnego – Ewa Urbanowicz

Komisja Wydawnicza (Rada Programowa):

przewodniczący – Arkadiusz Bereza,

członkowie – Krzysztof Adamski, Anna Fermus – Bobowiec, Jarosław Kostrubiec, Joanna Lalak – Krzyżanowska, Mariusz Nowachowicz, Andrzej Pruszkowski, Dorota Sławińska, Edyta Szałacha-Małysz, Ewa Urbanowicz, Tomasz Woś.

Kontakt z redakcją

prawnik@oirp.lublin.pl

Rzecznik prasowy OIRP Lublin

Ewa Urbanowicz

Kontakt: rzecznikprasowy@oirp.lublin.pl