Wydawca

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Lublinie

20-607 Lublin

ul. Konrada Wallenroda 2E

tel. (081) 532-06-95

fax (081) 534-44-96

e-mail: poczta@oirp.lublin.pl

numer konta: 66 1240 2500 1111 0010 0399 5559 w Banku Pekao S.A. IV Oddział w Lublinie

oraz 51 1050 1953 1000 0023 0708 6344 w ING BANK ŚLĄSKI O/Lublin

Redakcja

Redaktor Naczelny – Jarosław Kostrubiec

Zastępca Redaktora Naczelnego – Ewa Urbanowicz

Komisja Wydawnicza (Rada Programowa):

Przewodniczący – Arkadiusz Bereza

Członkowie – Krzysztof Adamski, Anna Fermus – Bobowiec, Jarosław Kostrubiec, Joanna Lalak – Krzyżanowska, Mariusz Nowachowicz, Andrzej Pruszkowski, Dorota Sławińska, Edyta Szałacha-Małysz, Ewa Urbanowicz, Tomasz Woś.

Kontakt z redakcją

prawnik@oirp.lublin.pl

Rzecznik prasowy OIRP Lublin

Ewa Urbanowicz-Jakubiak

Kontakt: rzecznikprasowy@oirp.lublin.pl