Wydawca

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Lublinie

20-607 Lublin

ul. Konrada Wallenroda 2E

tel. (081) 532-06-95

fax (081) 534-44-96

e-mail: poczta@oirp.lublin.pl

numer konta: 66 1240 2500 1111 0010 0399 5559 w Banku Pekao S.A. IV Oddział w Lublinie

oraz 51 1050 1953 1000 0023 0708 6344 w ING BANK ŚLĄSKI O/Lublin

Redakcja

Redaktor Naczelny – Ireneusz Misiejuk

Komisja Wydawnicza (Rada Programowa):

przewodniczący – Arkadiusz Bereza,

członkowie – Krzysztof Adamski, Anna Fermus-Bobowiec, Ewa Urbanowicz-Jakubiak, Mariusz Nowachowicz, Iwona Wieleba, Tomasz Woś

Kontakt z redakcją

prawnik@oirp.lublin.pl

Rzecznik prasowy OIRP Lublin

Ewa Urbanowicz-Jakubiak

Kontakt: rzecznikprasowy@oirp.lublin.pl